Følg Vibeke Hartkorn på Facebook Se YouTube-klip med Vibeke Hartkorn Følg Vibeke Hartkorn på Instagram
   
Vibeke Hartkorn har en sjælden evne til hurtigt at indfange essensen af en kompleks situation og omsætte sin viden konstruktivt i forslag til forbedret strategisk kommunikation og ledelse. Vibeke Hartkorn vil utvivlsomt være et værdifuldt medlem af en bestyrelse for en moderne organisation.
 - Fabian Holt, Leder af Institut for Virksomheder, CBIT RUC
Vibeke Hartkorns bidrag til Strategihusets forretningsudvikling er at omsætte de akademiske og teoretiske planer til konkret kommunikation, som sælger budskabet og tydeliggør vores produkter. Især er vi glade for, at Vibekes konkrete faglige indspil får løftet diskussionerne så både vi som direktion og advisoryboardet arbejder ud fra en professionel platform og ikke kun mavefornemmelse.
 - Morten Ronnenberg, virksomhedsejer Strategihuset
Vibeke er et meget professionelt, analytisk og kreativt tænkende menneske. Hun har et overblik og forfølger en idé hele vejen til implementering. Vibeke udmærker sig også ved at stille spørgsmål, hvor svaret ikke umiddelbart er kendt, hvilket ofte medfører, at vi når frem til overraskende nye svar, som man godt kan kalde innovative
 - Mette Reebirk, Director Odense Campus Develop. Tidl. Director International Affairs RUC + CBS
Jeg er meget imponeret over din evne til at forstå de kommunikations- og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder jeg beskæftiger mig med. Gennem vores diskussion fik jeg flere gode ideer, som jeg nu er i gang med at implementere! Jeg vil også takke for din varme ligefremme og personlige stil.
 - Jens Moberg, erhvervsleder
Som nyhedsvært på tv er det afgørende at kunne samarbejde og bevare overblikket i stressede situationer.
At angribe problemstillinger fra flere vinkler og være iderig spiller en tilsvarende stor rolle.
Vibeke Hartkorn har alle redskaberne i sin faglige og menneskelige værktøjskasse.
Hun er resultatorienteret og påtager sig naturligt ansvar. I jobbet som nyhedsvært er det vigtigt at være velorienteret både nationalt og globalt
 - Lars Steen Pedersen, Redaktør, souschef Tv-avisen DR
En af hendes styrker er, at hun har evnen til at se igennem en sags parters bagvedliggende motivationsgrunde, og hun formår objektivt at analysere og kommunikere dette, - uden selv at blive holdningsløs. Vibekes evne til at netværke og få fat i de rigtige mennesker til de rigtige opgaver, gør hende i stand til at nå bedre resultater. Vibeke sætter sig ind i de sager hun arbejder med. Når hun udtaler sig om noget, ved man, at det hviler på et substansielt grundlag. Seriøs og alligevel med humor. Behagelig. Deler ud af sin viden. Ikke bange for at smøge ærmerne op.
- Britta Korre Stenholt, Vicepresident TDC, Business & Partner Sales

Profil Erfaring Uddannelse Bystyrelseslokalet Specialer Brancheindsigt Karriere Baggrund

Vibeke Hartkorn

Selvstændig kommunikationsrådgiver, Vibeke Hartkorn Kommunikation
Tillidsposter 2014: NS System A/S, CBIT/RUC, Strategihuset, MS Action Aid,
Kræftens Bekæmpelse/Fuldkornsmærket, Dansk Folkehjælp

Bestyrelsesprofil

Faglig kompetence: branding, internationalisering kundeværdiskabelse, organisationsudvikling.

Jeg er kandidat til bestyrelsesposter, fordi jeg ønsker at tage et medansvar for at styrke dansk erhvervsliv; ved at bidrage med ny viden som sikrer konkurrenceevne, og vilje til at stille skarpe spørgsmål som udfordrer og inspirerer forretningsledelsen. Som professionelt bestyrelsesmedlem er jeg ambitiøs på virksomhedens vegne, og bidrager til et velfungerende samarbejde med entusiasme, respekt og generøsitet. Jeg lægger stor vægt på at skabe og fastholde professionelle relationer til gavn for virksomheden, og er villig til at aktivere mit store netværk af folk på nøgleposter i dansk erhvervsliv, ligesom jeg også har solid erfaring med hvordan man agerer blandt beslutningstagere og på den offentlige scene.

Karrieren har flere gange budt på pioner/ start up opgaver og koncept/ strategiudvikling hvor kundeværdiskabelse og implementer-bare løsninger har været retningsgivende.
Efter 16 år i nøglepositioner i mediebranchen og 6 år som rådgiver for erhvervsledere indenfor de fleste brancher nationalt og internationalt, kommer jeg med en solid erfaring i at styrke andre i at skabe succesfulde processer og sikre beslutningskraft. Derfor er mit kandidatur særligt egnet til bestyrelser som har et strategisk fokus, skal vækste, internationalisere, brande, styrke relationer eller internt optimere organisationen.
Jeg har valgt at dygtiggøre mig indenfor virksomhedsledelse ved at tage flere 1-årige kurser i bestyrelsesarbejde.

Vibeke Hartkorn har en sjælden evne til hurtigt at indfange essensen af en kompleks situation og omsætte sin viden konstruktivt i forslag til forbedret strategisk kommunikation og ledelse. Vibeke Hartkorn vil utvivlsomt være et værdifuldt medlem af en bestyrelse for en moderne organisation.
 - Fabian Holt, Leder af Institut for Virksomheder, CBIT RUC

Forfatter til businessbøgerne Powerqvinder (2006) og Powermænd (2007), Gyldendal, interviewbidrag til bog om forhandlingsteknik, samt den nye bog En visuel guide til kommunikation på alle ledertrin – få andre til at følge dig (November 2013) Har i over 10 år været en af Danmarks mest benyttede som foredragsholder samt ordstyrer/moderator på konferencer.


Værdier

Troværdighed, ærlighed, mod.
Uden at underkende den konkurrenceprægede virkelighed en virksomhed realistisk skal agere i, lægger jeg vægt på at påvirke til "walk the talk": det virksomheden lover skal den også gøre. Høj etik, kvalitetssøgende og ambitiøs på virksomhedens vegne samt respektfuldhed i samarbejdet, er værdigrundlaget i mit bestyrelsesvirke.

Bestyrelseserfaring

Jeg er en af pionererne bag og har samarbejdet med organisationer, netværk og politikere om at udvikle mere værdiskabende og professionaliseret bestyrelsesarbejde i Danmark.
I min konsulentvirksomhed har jeg hvert år en del bestyrelsesfolk som ønsker min rådgivning om at agere på den offentlige scene, eller til at skabe et godt samarbejdsklima med direktion eller bestyrelse. Ligesom min virksomhed tilbyder kurser der giver indsigt i bestyrelsesarbejde.

Siden april 2013 i bestyrelsen for NS System. En privatejet grafisk produktionsvirksomhed som har 75% andel af det danske marked for at skabe synlighed på tøj. Vi arbejder i bestyrelsen med at etablere nye eksportmarkeder og vurdere eksportmarkedsstrategi for markedsføring, personale og regulering. Desuden arbejder vi med strategi for at professionalisere virksomhedens interne ledelse, kommunikation og produktfokus.

Jeg har alene bidraget med:
Rådgivning af ejeren om ledelse og kommunikation, udvikling af samarbejde og kommunikation i bestyrelsesteamet, rådgivning om marketing på de nordiske eksportmarkeder.

Siden marts 2011 i advisoryboardet for Strategihuset. En konsulentvirksomhed med speciale i borgerinddragelse og participatory budgetting med offentlige virksomheder som kundegruppe. Vi har i Advisoryboardet arbejdet med at løfte virksomheden fra start up til vækst og haft salg, marketing, produktudvikling, strategisk forretningsudvikling og økonomi på dagsordenen.
jeg har alene bidraget med oplæg om kommunikationsstrategi. Rådgivning af ejerne i marketingstrategi og kommunikationsstrategi. Rådgivning af ejerne omkring tilrettelæggelse af advisoryboardets arbejde. Aktivering af mit netværk i markedsføring af virksomhedens produkter samt politisk lobbyarbejde.

Vibeke Hartkorns bidrag til Strategihusets forretningsudvikling er at omsætte de akademiske og teoretiske planer til konkret kommunikation som sælger budskabet og tydeliggør vores produkter. Især er vi glade for, at Vibekes konkrete faglige indspil får løftet diskussionerne så både vi som direktion og advisoryboardet arbejder ud fra en professionel platform og ikke kun mavefornemmelse.
 - Morten Ronnenberg, virksomhedsejer Strategihuset

Medlem siden oktober 2009 af CBITS Aftagerpanel(lovpligtigt advisoryboard) på Roskilde Universitet Center´s "Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier" (CBIT) hvor vi som erhvervslivets repræsentanter akkrediterer eksisterende og nye uddannelser, og agerer som institutledelsens dialogpartner i forhold til uddannelsernes kvalitet, erhvervs relevans og internationale positionering.

Jeg har alene bidraget med:
Oplæg til en mission statement for Aftagerpanelet, udarbejdet struktur, strategi og indhold for en workshop hvor Aftagerpanelet og Instituttets ledere skulle lære at samarbejde, finde målsætning og udvikle fælles projekter. Desuden taget initiativ til studiet Global Communication og der forelæst for internationale kommunikationsstuderende om global virksomheds kommunikation med fokus på outsourcing og CSR.

Vibeke er et meget professionelt, analytisk og kreativt tænkende menneske. Hun har et overblik og forfølger en idé hele vejen til implementering. Vibeke udmærker sig også ved at stille spørgsmål, hvor svaret ikke umiddelbart er kendt, hvilket ofte medfører at vi når frem til overraskende nye svar, som man godt kan kalde innovative
 - Mette Reebirk, Director Odense Campus Develop. Tidl. Director International Affairs RUC + CBS

Bestyrelsesmedlem i Board Governance A/S i 2008. En konsulentvirksomhed som driver kursusdrift og virksomhedsrådgivning med fokus på bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen arbejdede med at etablere sig og sætte mål for at løfte fra start up til vækst virksomhed samt salg, organisationsopbygning, etik, konceptudvikling, økonomi og strategisk fokus i markedet.

Jeg har alene bidraget med:
Kommunikationsstrategi oplæg. Research og oplæg om virksomhedsregnskab og revisionskomiteer. Branding af Board Governance adm. direktør i magasiner, på tv og konferencer. Undervisning i medier og kommunikation i bestyrelseslokalet på virksomhedens uddannelser.
(Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv: FDB, Carlsberg, Illum, Royal Scandinavia etc. og jeg valgte frivilligt at forlade bestyrelsen efter den første etableringsfase.)

Bestyrelsesuddannelse

I 2007 og 2008 kursist på Board Governance 1-årige bestyrelsesuddannelser "Strategic Boardroom" for det forretningsudviklende og strategisk orienterede bestyrelsesmedlem, og "Chairman" som kompetenceudvikler bestyrelsesformænd. Afsluttet Board Governance uddannelsen "Strategic Board Room" med undervisning i værdiskabende bestyrelsesarbejde, bestyrelsens opgaver og arbejdsgrundlag, certificering af virksomhedsbestyrelser, og bestyrelsen som team og i medierne.
Deltaget i et modul på "Chairman" med undervisning i risikostyring, køb og salg af virksomheder, rekruttering af kvinder til bestyrelser, formandens ansvar og opgaver, konfliktløsning og værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Virke i bestyrelseslokalet

Jeg lægger vægt på at bringe en positiv og humoristisk stemning til møderne og agere nytænkende, resultatorienteret, dialogskabende og løsningsfokuseret. Jeg er robust og trives storartet med en maskulin omgangstone, som er mig velkendt fra mediebranchen.
Selvom regnskabsforståelse er på basisniveau og ikke er min kernekompetence i bestyrelsesarbejdet, lægger jeg vægt på at arbejde for en sund økonomi som forudsætning for at tage en virksomhed til næste niveau, og jeg indhenter altid den viden det kræver at tage stilling til virksomhedens økonomiske situation. Jeg forsøger at være en inspirator som bringer energi til møderne og virker idé-genererende og innovativ - og har en velfunderet almenviden om den globale forretningsverdens udvikling.
Jeg er særligt opmærksom på at bringe kommunikationsværktøjer i spil som gavner dialog og arbejdsprocesser i bestyrelsen, og kan blive utålmodig med ufokuseret mødeledelse. Mellem møderne er jeg opsøgende på at finde ny viden, arbejde med oplæg til dagsordenen, og fastholde professionelle relationer som kan være til gavn for virksomhedens udvikling. Jeg har i mit bestyrelsesarbejde fokus på at skabe fælles forståelse og sammenhængskraft på tværs af hele organisationen fra bestyrelse til medarbejdere.

En af hendes styrker er, at hun har evnen til at se igennem en sags parters bagvedliggende motivationsgrunde, og hun formår objektivt at analysere og kommunikere dette, - uden selv at blive holdningsløs. Vibekes evne til at netværke og få fat i de rigtige mennesker til de rigtige opgaver, gør hende i stand til at nå bedre resultater. Vibeke sætter sig ind i de sager hun arbejder med. Når hun udtaler sig om noget, ved man, at det hviler på et substansielt grundlag. Seriøs og alligevel med humor. Behagelig. Deler ud af sin viden. Ikke bange for at smøge ærmerne op.
 - Britta Korre Stenholt, Vicepresident TDC, Business & Partner Sales

Referencer som bestyrelseskandidat
 • Karen Simonsen, virksomhedsejer, DK Company
 • Niels Rask, virksomhedsejer, Strategihuset
 • Jens Friis Jensen, viceinstitutleder, CBIT, RUC

Specialer

 • Kommunikations og branding ekspert
 • Sparring, coaching, rådgivning, forhandling på executive niveau
 • National viden om politisk struktur og politisk relations opbygning
 • Kommunikation af CSR eksternt og kommunikation af outsourcing internt
 • Optimering af organisation: processer, medarbejdere og ledelse
 • Kundeværdiskabelse og kundeoptimering, markedsføring
 • Internationalisering: især på de asiatiske og afrikanske markeder
 • Branding, relations opbygning, offentlig positionering, medieforståelse
 • Flydende på engelsk og de skandinaviske sprog i skrift, læsning, forhandling og præsentation. Tysk og fransk skal i tale og læsning genopfriskes men forstås på basisniveau
 • Regnskabsforståelse på basisniveau, men indhenter altid den viden der sikrer at jeg kan virke løsnings skabende og kontrollerende i forhold til virksomhedens økonomiske situation.

Brancheindsigt

Som journalist opøver man en stærk evne til at sætte sig hurtigt ind i mangfoldige brancher og fagligheder. Det samme gælder i mit nuværende arbejdsliv som rådgiver, hvor jeg de seneste 6 år har haft berøring med stort set alle brancher på de niveauer hvor man udvikler strategi, forretning og mennesker.
Jeg bringer især erfaring og ny viden til bestyrelseslokalet om strategisk kommunikation og markedsføring, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, internationalisering, CSR /etisk handel, nye forbrugermønstre, organisations- og lederudvikling og etablering på eksportmarkeder.

Mit konsulenthus har arbejdet med blandt andet finansverdenen, design og high end mode, mediehuse, IT sektoren, medicinalbranchen, industriproduktion, den kommunale og statslige sektor, erhvervsorganisationer, humanitære hjælpeorganisationer og eksportindustrien samt den politiske verden.

Som nyhedsvært på tv er det afgørende at kunne samarbejde og bevare overblikket i stressede situationer.
At angribe problemstillinger fra flere vinkler og være iderig spiller en tilsvarende stor rolle.
Vibeke Hartkorn har alle redskaberne i sin faglige og menneskelige værktøjskasse.
Hun er resultatorienteret og påtager sig naturligt ansvar. I jobbet som nyhedsvært er det vigtigt at være velorienteret både nationalt og globalt
 - Lars Steen Pedersen, Redaktør, souschef Tv-avisen DR

Karriere

Uddannet journalist og senest udviklet som business coach, i bestyrelsesarbejde og i virksomhedskommunikation.

2007- til i dag: Selvstændig
Vibeke Hartkorn Kommunikation er en konsulentvirksomhed som rådgiver og løser kommunikationsopgaver for virksomheder som ønsker at styrke forretningsstrategi, relationer og position i offentligheden og har kunder som Microsoft, IBM, Grundfos, Ecco, DIEH (Dansk Center for Etisk Handel) IDA, ATP, Telia, Genzyme, København Kommune, Kolding Kommune, Lundbeck, SOS international, IT Brancheforeningen, Oticon, Danske Bank, GlobalConnect, Dansk Industri, Ferring, Radiometer, Designit, Coca Cola og Forbrugerombudsmanden etc.
Desuden:
 • ordstyrer/moderator på konferencer for erhvervsliv, offentlige og private organisationer
 • underviser i kommunikation på leder- og bestyrelsesuddannelser samt universiteter
 • foredrag om bl.a. bestyrelsesarbejde, kundeværdi, outsourcing, CSR, mediepositionering og intern kommunikation.
 • forfatter til ”Kommunikation på alle ledertrin - få andre til at følge dig” (2013,) karriere-bøgerne ”Powerqvinder” (2006) og ”Powermænd” (2007) Gyldendal Business og interview bidrag til bogen ”Forhandlingsteknik - på arbejde og privat.”
 • artikler til de nu hedengangne karrieremagasiner ”Community” og ”CV” med fokus på karriereudvikling, ledelse, bestyrelsesarbejde og topleder portrætter.

Jeg er meget imponeret over din evne til at forstå de kommunikations- og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder jeg beskæftiger mig med. Gennem vores diskussion fik jeg flere gode idéer, som jeg nu er i gang med at implementere! Jeg vil også takke for din varme ligefremme og personlige stil.
 - Jens Moberg, erhvervsleder

Tidligere karriere med periodisk ansvar for budgetter/projekter/ koncepter/personale:

2001-2007 nationalt stats tv: DR1 og DR2
nyhedsvært, talkshowvært og debatredaktør Tv Avisen/DR1, Deadline 17/DR2,19Direkte/DR1 Kåret bedste nye tv vært i 2001 (årlig national tv seer indstilling) og bedste nyhedsvært i 2003 (vurdering fra kommunikationsfagligt panel)

1997-2001 lokalt tv selskab under den internationale tv kanal SBS
nyhedsvært, debatredaktør, dokumentar redaktør, redaktionssekretær og i en periode konstitueret redaktionschef, nyheds tv stationen Tv Danmark Østjylland (nedlagt 2003) Bl.a. tilrettelægger og interviewer af to dokumentar programmer med H.M. Dronning Margrethe.

1995-1997 privat produktionsselskab i mediebranchen
redaktør og tilrettelægger af tv dokumentarserien ”Arvinger” om store danske familieejede koncerner, AM Film og Tv produktion (i dag under navnet Nordjyske Medier.)

1992 + 1994 nationalt stats tv: DR1
researcher og tilrettelægger ungdomsmagasinprogrammet
”Zig-Zag”, DR Århus

Netværk

Medlem af executive netværket NEW http://www.new.dk
Medlem af executive netværket WOI, Heidrick & Struggles (http://www.heidrick.com)
Medlem af business netværket Connecters  http://www.linkedin.com/groups/Connectors-I-S-3177316?trk=myg_ugrp_ovr

Udpeget til følgende ambassadørposter:
2007-2010 Eccowalkathon/ Street Kids International (http://www.eccowalkathon.dk)
2009-2010 + 2012 Fuldkornsmærket (http://www.fuldkorn.dk)
2010- Erhvervsnetværket KFI, MS Action Aid http://www.kvinderforindflydelse.dk
2010- Dansk Folkehjælp (http://www.folkehjaelp.dk)

Baggrund

Født og opvokset i Aalborg som datter af en dansk hospitalslaborant og en (nu afdød) nigeriansk international forretningsmand, og under opvækst en stedfar som er professor i psykiatri. I barndommen spejder gennem 8 år, samt dyrkede badminton, tennis og ju jitsu, kunstmaleri, skoleteater, og sang i kirkekor og gymnasieband. Opvækst tæt på bedsteforældre som var politimesterpar, og stærkt socialt engagerede i frivilligt arbejde.
Arbejdsophold i Belgien og Australien, Sydafrika, Kenya, USA.
Tidligere gift og bosat på Mols i 10 år og bonusmor for to nu vokse børn.
I dag gift og bosat i København med Anders Ibsen, Head of Learning and Development i Nordea koncernen. Personlige interesser: motionstræning, film, hjerneforskning, digitale nyskabelser, international business litteratur, international politik, humanitært hjælpearbejde, kommunikationstræning samt nørd interesse for madlavning som blandt andet førte til en andenplads i finalen i tv programmet "4 stjerners middag"
 
Vibeke Hartkorn Kommunikation • Amaliegade 41 • DK-1256 København • Tel.: +45 5150 9213 • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!